Ægtepagt – tryghed i parforholdet

https://www.baeredygtigliv.dk/

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er et juridisk dokument, der fastlægger vilkårene for ægtefællernes økonomiske forhold under og efter ægteskabet. Det kan omfatte spørgsmål om formuefællesskab, økonomisk ansvar og fordeling af økonomiske aktiver og formue i tilfælde af skilsmisse eller død. Ægtepagter er især relevante for par, der har store formuer eller økonomiske aktiver, eller for par, der ønsker at have en vis kontrol over deres økonomiske forhold i ægteskabet.

Der er to typer af ægtepagter: den ensidige ægtepagt og den fælles ægtepagt. En ensidig ægtepagt indgås af én ægtefælle og fastlægger de økonomiske vilkår for ægteskabet for denne ægtefælle alene. En fælles ægtepagt indgås af begge ægtefæller og fastlægger de økonomiske vilkår for ægteskabet for begge parter.

Det er en god idé at få en advokat til at hjælpe med at udarbejde en ægtepagt, da der er mange juridiske spørgsmål og overvejelser, der skal tages højde for. Det er også vigtigt, at ægtepagten er udarbejdet på en korrekt måde, så den er gyldig, hvis der skulle opstå tvister i fremtiden.

Hvornår er ægtepagt en god idé?

En ægtepagt kan give ægtefællerne en vis tryghed, da den fastlægger de økonomiske vilkår for ægteskabet og kan hjælpe med at undgå tvister og uenigheder om økonomiske spørgsmål i fremtiden.

Der er mange forskellige grunde til, at par kan have behov for at indgå en ægtepagt. Det kan feks være:

  • Hvis én ægtefælle har en meget højere indkomst eller formue end den anden
  • Hvis én ægtefælle ejer en virksomhed eller har andre økonomiske aktiver, som den anden ikke er en del af, og ikke skal hæfte for ved evt. konkurs.
  • Hvis én ægtefælle har børn fra et tidligere ægteskab, og der skal tages særlige hensyn til arveforhold og formuefordeling i tilfælde af skilsmisse eller død
  • Hvis parret ønsker at have en vis kontrol over deres økonomiske forhold i ægteskabet
  • Hvis parret har store formuer eller økonomiske aktiver, og ønsker at beskytte disse i tilfælde af skilsmisse eller død

Det er  vigtigt, at ægtepagten er udarbejdet på en korrekt måde, så den er gyldig, hvis der skulle opstå tvister i fremtiden.

Det er blevet nemt at få lavet en ægtepagt online hos specialiserede firmaer som feks Dokument 24, hvor du også kan læse mere om ægtepagter. 

Bæredygtigliv.dk er et uafhængigt onlinemagasin, der har til formål at hjælpe danskerne til et sundere og mere bæredygtigt liv.

Her finder du guides, råd, tips, tricks og viden inden for sundhed, livsstil og interiør til et mere bæredygtigt liv.